چکاپ رایگان مغز

تمرین کمردرد دست و پای مقابل

  • سعی کنید کمر خود را در طول تمرین راست نگه دارید و نگذارید لگن یکطرف پایین تر از طرف مقابل بیاید
  • روی دستها و زانوان خود قرار بگیرید و شکم خود را سفت کنید
  • یک پایتان را بالا بیاورید و سعی کنید آنرا راست نگه دارید. مراقب باشید لگن یکطرف پایین تر از طرف مقابل قرار نگیرد تا کمرتان پیچ نخورد
  • 6 ثانیه در این حالت بمانید و بعد پایتان را عوض کنید
  • این حرکت را روی هر پا 8 الی 12 بار تکرار کنید
  • در طول زمان تمرین را بتدریج سنگین تر کنید تا بتوانید روی هر پا 10 الی 30 ثانیه بمانید
  • وقتی تدریجا در این تمرین مهارت پیدا کردید سعی کنید دست مقابلتان را هم بالا بیاورید و مستقیم نگه دارید

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر