چکاپ رایگان مغز

تمرین کمردرد دو زانو روی سینه

  • دراز بکشید در حالی که زانوها را خم کردید و کف پایتان روی زمین است
  • یک زانو را به روی سینه بیاورید و بعد زانوی دیگرتان را بیاورید. هرگز هر دو را همزمان نیاورید
  • برای 15 تا 30 ثانیه نگه دارید
  • پاهایتان را یکی یکی پایین بیاورید و استراحت کنید
  • 30 ثانیه استراحت کنید
  • 2 الی 4 بار این تمرین را تکرار کنید

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر